Välkommen till min uppgiftsdatabas för kursen matematik1a i gymnasieskolan. Tanken är att alla uppgifter som finns i databasen skall innehålla information om vilket centralt innehåll och kunskapskrav som den testar. För användaren ska det sedan vara enkelt att hitta uppgifter som testar just det centrala innehåll som man är ute efter. Tyvärr så passar utformningen av databasen just bara för matematik1a och inte 1b och 1c eftersom innehållet ser så pass olika ut.

Genom att gå in på "Visa uppgifter" kan du se alla uppgifter som finns, men du kan också välja att söka uppgifter efter centralt innehåll eller kunskapskrav.

Du kan skapa en egen lista med uppgifter. Du kan sedan välja att visa upp dina uppgifter på en sida som sedan enkelt kan skrivas ut. Du kan även få en sida med lösningsförslag eller svar för samma uppgifter.

Genom att logga in på sidan får du möjlighet att kommentera uppgifter, lägga till fler uppgifter och även ändra i egna uppgifter. Inloggning kan du få genom att maila mig.

Genom möjligheten att kommentera uppgifter och hur de bedöms så kan användarna förhoppningsvis utvecklas i sitt användande av ämnesplaner och bedömning.

Sidan är anpassad för Google Chrome i nuläget och ser säkert förjäklig ut i Internet Explorer.
Sidan använder MathJax för att rendera matematiska skrifter. Det kan därför ta en stund att ladda en sida när javascriptet körs. Inmatming av matematiska tecken kan ske både med MathML samt TEX/LATEX. Ett tips är att använda sig av någon lämpligt program, exempelvis LYX, för att skriva sina matematiska uttryck och få TEX-koden därifrån.